Cenník platný pre sezónu 2018

EXKURZIE  / KONCOROČNÉ VÝLETY
Exkurzie je možné rezervovať min. 3 dni vopred.

Minimálny počet detí na prehliadku je 30, cena vstupenky je - 5€/dieťa

Prehliadka trvá približne 1-1,5hodiny


Čo môžete na prehliadke vidieť ?
Prehliadku začíname pri mape antickej Európy, ďalej si povieme niečo o keramike a jej použití. Na ukážku máme amfory rôznej veľkosti podľa originálov z archeologických nálezov, antické kanalizačné potrubie, svietniky a mnohé iné. Pozrieť si môžete aj jantár, mušle a drahé kamene ako obchodný artikel. Povieme si a ukážeme niečo aj o verejných toaletách. K tomu sa pridáva výroba mincí s jedinečnou zbierkou replík mincí zo svetových múzeí. Poťažkať si budete môcť aj klasický grécky štít, kopie, meče, brnenie rímskeho legionára vyrobených podľa originálnej predlohy. Ukážku rímskeho voza a ochutnať môžete aj bylinky z našej antickej lekárne ku ktorej máme aj pôvodné recepty.
Prejdeme na palubu, kde vám vysvetlíme čo všetko sa dialo na lodi. Po bezpečnostných informáciách a zaškolení vesliarov odrazíme od brehu a prevezieme sa po jazierku. Tam si vyskúšate aké to mohlo byť počas normálnej plavby smerujúcej do bojovej akcie. Po návrate na pevninu, uvidíte streľbu z rímskej zbrane nazývanej BALISTA a vystrelíme z nej 1m dlhý šíp.
Po záverečnom výstrele, si sami budete môcť popozerať exponáty. Fotiť môžete samozrejme všetko čo sa vám bude páčiť. 
zmensenejpgCelou prehliadkou vás budeme sprevádzať a preto vás žiadame, aby ste dodržiavali naše pokyny.
Preto, či už na brehu, ale obzvlášť na palube lodi dodržiavajte pokyny, ktoré budete počuť od kapitána, alebo lodníka/sprievodcu.
To sa týka všetkých osôb na palube bez výnimky (žiak prvého ročníka až riaditeľ školy).
Ide nám v prvom rade o vašu bezpečnosť.

Na brehu sa to týka najmä zbraní, ktoré sú repliky originálov. Na lodi je najdôležitejšie počúvať kapitána.

Ak sa kapitán z nejakého dôvodu rozhodne neodraziť od brehu, alebo upraviť/ukončiť prebiehajúcu plavbu, musíte bezpodmienečne akceptovať a rešpektovať jeho rozhodnutie. Žiadna iná osoba nachádzajúca sa na palube, alebo na pevnine nie je oprávnená rozhodovať o priebehu plavby, spochybňovať, alebo nerešpektovať kapitánov pokyn na prípadné ukončenie plavby.

V prípade nerešpektovania našich pokynov zo strany návštevníkov, či už na palube lodi "Hyperborea",

alebo pevnine a v areály Rybársky Dvor,

nenesieme zodpovednosť za vzniknutú škodu na majetku, alebo na zdraví.

Výhradne kapitán je zodpovedný za rozhodnutie o plavbe a rozhodne čo je bezpečné a aké má možnosti a iba on rozhodne či bude plavba, alebo nie.

V prípade potreby zaistiť bezpečné vylodenie mimo mólo, sme schopní kedykoľvek ukončiť plavbu a prikotviť kdekoľvek na brehu.